2012 – Babylonská věž

Babylonská věž vznikla v Bruselu  v blízkosti Plzeňského domu na podzim roku 2012.  V současné době již neexistuje.

„Město je koneckonců krajinou také, proto není důvod, proč na něj neaplikovat podobný přístup. Naše „stavba“ oplývá městským tvaroslovím a přibližuje se mu také řemeslným zpracováním: Jednak vlastním materiálem – využitím použitých trámků vlastně recyklujeme části bruselských domů. Doufáme, že navrácením tohoto materiálu do oběhu znova zopakujeme „kouzlo“, které čiší ze dřeva, jež je městu cizí a zároveň ho spoluvytváří – je jeho důležitou, spíše skrytou, složkou“. (z tiskové zprávy)

Materiál: dřevo

autoři: Dvořák F., Hanzl J., Soukup V., Šik J.

Comments are closed